1. Wij ondersteunen mantelzorgers, gericht op het verminderen van draaglast en het vergroten van draagkracht met het doel overbelasting te voorkomen

  Meer informatie...
 2. Is er bij jou thuis iemand langdurig ziek of gehandicapt en moet je daarom thuis vaak meehelpen?  Dan ben jij een jonge mantelzorger want in al deze situaties groei je op met iemand die zorg nodig heeft.

  Meer informatie...
 3. Steunpunt Mantelzorg is altijd op zoek naar vrijwilligers.

  Meer informatie...
 4. Geef mantelzorgers uw tijd cadeau!

  Meer informatie...

Huishoudelijke hulptoeslag: uitverkocht!

In 2015 hebben zo’n 180 inwoners uit de gemeente Sint Michielsgestel gebruik gemaakt van de regeling Huishoudelijke Hulptoeslag (HHT). Hiermee konden zij voor maximaal 3 uur per week huishoudelijke hulp krijgen tegen een uurtarief van 5 euro. De werkgelegenheidsregeling was zo’n succes dat de voorwaarden aangepast moesten worden om ervoor te zorgen dat de groep kwetsbaarste inwoners ook in 2016 nog gebruik kan maken van de HHT.

De HHT is gericht op het stimuleren en behouden van werkgelegenheid in de zorgsector. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft de gemeente hiervoor van het rijk een budget gekregen van € 112.700 per jaar. Met dit bedrag wordt het uurtarief van de huishoudelijke hulp aangevuld tot € 22,-

Deze vorm van huishoudelijke ondersteuning kan een uitkomst zijn voor mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. In de praktijk blijkt vaak dat de combinatie van mantelzorgtaken met een eigen huishouden of betaalde baan buitenshuis zwaar is. Bovenstaande regeling kan u net die ondersteuning bieden waarnaar u op zoek bent.

Nieuwe voorwaarden
In 2016 kunnen inwoners van 75 jaar en ouder en mantelzorgers hulp in het huishouden aanvragen via de regeling. De eigen bijdrage gaat omhoog naar € 8,- per uur en per week kan maximaal 1,5 uur hulp aangevraagd worden. Door deze voorwaarden kunnen gemiddeld 103 klanten een jaar lang gebruik maken van de HHT regeling. Het uitgangspunt voor de regeling blijft ook in 2016 ‘op is op.’

Toestroom nieuwe klanten tijdelijk stopgezet
In april 2015 is de gemeente gestart met deze regeling. Inwoners konden voor € 5,- per uur voor maximaal 3 uur per week een hulp in het huishouden aanvragen. In september werd duidelijk dat door de hoge belangstelling het budget in december volledig op zou zijn, terwijl de regeling ook in 2016 nog van toepassing is. Daarom is toen besloten om de instroom van nieuwe klanten tijdelijk stop te zetten en de voorwaarden voor deelname in 2016 aan te passen.

Neem contact met ons op

Contact informatie

 1. E-mail

 2. Postadres

  De Beemden 1C

  5271 BH Sint-Michielsgestel

 3. Telefoon

Onze sponsoren

 1. Monversa Web Development

Website ontworpen en ontwikkeld door Monversa Web Development