1. Wij ondersteunen mantelzorgers, gericht op het verminderen van draaglast en het vergroten van draagkracht met het doel overbelasting te voorkomen

  Meer informatie...
 2. Is er bij jou thuis iemand langdurig ziek of gehandicapt en moet je daarom thuis vaak meehelpen?  Dan ben jij een jonge mantelzorger want in al deze situaties groei je op met iemand die zorg nodig heeft.

  Meer informatie...
 3. Steunpunt Mantelzorg is altijd op zoek naar vrijwilligers.

  Meer informatie...
 4. Geef mantelzorgers uw tijd cadeau!

  Meer informatie...

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is verlof dat u kunt opnemen als u moet zorgen voor een ziek kind of een zieke partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind of anderen in uw sociale omgeving. Uw salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.

Hoe lang kunt u verlof opnemen

Per jaar kunt u maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kun u per jaar 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Dat hoeft u niet in één keer te doen. In overleg met uw werkgever kunt u ook meerdere keren een deel van de uren opnemen.

Wat zijn de voorwaarden?
 • U kunt het verlof opnemen na overleg met uw werkgever.
 • Uw werkgever kan het verlof alleen weigeren als uw organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen.
Wat krijgt u betaald?
 • Uw werkgever is verplicht om tijdens het verlof ten minste 70% van uw loon door te betalen. Is dit bedrag lager dan het minimumloon, dan ontvangt u ten minste het minimumloon.
 • Het zorgverlof kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.
 • Tijdens het zorgverlof bouwt u vakantiedagen op.
Let op:

In uw cao of via de OR of de personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over het kortdurend zorgverlof. In dat geval gelden die afspraken. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is verlof dat u kunt opnemen als u onverwachts direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als uw kind plotseling ziek wordt of als een familielid overlijdt.

Wat zijn de voorwaarden?
 • U kunt het verlof opnemen na overleg met uw werkgever.
 • Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen.
 • Uw werkgever moet het verlof doorbetalen, tenzij dit in uw cao anders is bepaald.
Let op:

In uw cao of via de OR of de personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over het calamiteitenverlof. In dat geval gelden die afspraken. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner, vader of moeder, schoonouder, broer, zus of vriend of iemand anders uit uw sociale omgeving. U kunt alleen langdurend zorgverlof opnemen als er sprake is van een levensbedreigende ziekte.

Hoe lang kunt u verlof opnemen?

Per jaar mag u twaalf weken lang zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat u werkt. U blijft dus een aantal uren per week werken. In overleg met uw werkgever kunt u de verlofuren ook anders spreiden, maar u moet ze wel binnen achttien weken opnemen.

Wat zijn de voorwaarden?
 • U kunt het verlof opnemen na overleg met uw werkgever.
 • U ontvangt geen salaris voor de uren dat u langdurend zorgverlof opneemt; de uren dat u blijft werken, krijgt u wel doorbetaald.
 • Het zorgverlof kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.
 • De dagen waarop u langdurend zorgverlof opneemt, zijn geen vakantiedagen. Het kan echter zijn dat in uw organisatie geregeld is, dat u uw vakantiedagen kunt gebruiken om het zorgverlof te compenseren. In dat geval krijgt u op die vakantiedagen uw salaris wel doorbetaald.
 • In de periode dat u verlof hebt, bouwt u vakantiedagen op.
Let op:

In uw cao of via de OR of de personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over het langdurend zorgverlof. In dat geval gelden die afspraken. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Neem contact met ons op

Contact informatie

 1. E-mail

 2. Postadres

  De Beemden 1C

  5271 BH Sint-Michielsgestel

 3. Telefoon

Onze sponsoren

 1. Monversa Web Development

Website ontworpen en ontwikkeld door Monversa Web Development