1. Wij ondersteunen mantelzorgers, gericht op het verminderen van draaglast en het vergroten van draagkracht met het doel overbelasting te voorkomen

  Meer informatie...
 2. Is er bij jou thuis iemand langdurig ziek of gehandicapt en moet je daarom thuis vaak meehelpen?  Dan ben jij een jonge mantelzorger want in al deze situaties groei je op met iemand die zorg nodig heeft.

  Meer informatie...
 3. Steunpunt Mantelzorg is altijd op zoek naar vrijwilligers.

  Meer informatie...
 4. Geef mantelzorgers uw tijd cadeau!

  Meer informatie...

Welzijnsorganisaties Sint-Michielsgestel gaan fuseren

Vijf organisaties die in Sint-Michielsgestel het welzijnswerk uitvoeren gaan een vergaande samenwerking aan. De drie lokale stichtingen (SWO GSM, Mantelzorg en Partis) vormen dan samen één nieuwe welzijnsorganisatie. Deze nieuwe organisatie wordt opdrachtnemer van de gemeente en koopt dienstverlening in bij Juvans en MEE. Door de samenwerking wordt de toenemende vraag naar welzijnswerk efficiënt en effectief opgepakt. Per 1 januari 2017 moet de nieuwe welzijnsorganisatie operationeel zijn. Dan treedt ook het nieuwe subsidieprogramma in werking.

Aanleiding voor de samenwerking is de verzwaarde opdracht die bij de lokale zorg en het welzijnswerk is komen te liggen. Wethouder Van den Dungen: “De fusieorganisatie moet leiden tot betere ondersteuning voor vrijwilligers, mantelzorgers en burgerinitiatieven en samenhangende hulp voor individuele burgers.” De nieuwe organisatie moet vanaf 2017 aan de taakstelling van €30.000 op het welzijnswerk voldoen die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Visie op welzijnswerk van de toekomst

Begin 2015 hebben burgemeester en wethouders de welzijnsorganisaties gevraagd om met een plan van aanpak te komen. In een gezamenlijke visie hebben de vijf organisaties hun kijk op het welzijnswerk van de toekomst uitgewerkt. Daarin is ook opgenomen welke bijdrage zij hieraan kunnen leveren en wat ze daarvoor nodig hebben. Tom de Haas, voorzitter van SWO: “We willen ons gaan richten op twee diensten: persoonlijke ondersteuning van inwoners en ondersteuning aan groepen inwoners samen. Uitgangspunt daarbij is dat professionele ondersteuning in de juiste verhouding staan tot en bijdraagt aan de eigen kracht van inwoners en hun netwerk.

Eén gezicht vanaf 2017

De welzijnsorganisaties behouden volgend jaar hun subsidie volgens het lopende subsidieprogramma. Ook de gemaakte afspraken met de vijf organisaties blijven in 2016 bestaan. Vanaf 2017 biedt de nieuwe organisatie één samenhangend dienstenpakket aan. Voor bewoners ontstaat er één gezicht, één organisatie die ook kerngebonden werkt.

Neem contact met ons op

Contact informatie

 1. E-mail

 2. Postadres

  De Beemden 1C

  5271 BH Sint-Michielsgestel

 3. Telefoon

Onze sponsoren

 1. Monversa Web Development

Website ontworpen en ontwikkeld door Monversa Web Development